ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/PRIVACY NOTICE

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/PRIVACY NOTICE

 

Η Εταιρία εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε για σκοπούς συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες που διοργανώνουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς

Συλλέγουμε  και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους παραπάνω σκοπούς  (λ.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση).

 

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και για να σας ενημερώνουμε για διαγωνισμούς και λοιπές προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας μας. Δε θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνον εφόσον λάβουμε την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για περίοδο ενός (1) έτους  μετά την λήξη της συνεργασίας μας, ενώ , μετά την πάροδο αυτού του χρόνου  τα στοιχεία σας διαγράφονται από τα αρχεία μας.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους τα δεδομένα που μας αποστέλλετε, εκτός αν είναι απαραίτητο για την παραλαβή των προωθητικών προϊόντων μας.

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας, ενώ  μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στο m.fosteris@lesaffre.com.