Νομικές πληροφορίες

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της ιστοσελίδας Web Lesaffre ΕΛΛΑΣ (livendo-lesaffre.gr)

 

Αυτή η Web ιστοσελίδα στο διαδίκτυο σας παρουσιάζεται από την Lesaffre ΕΛΛΑΣ. Η χρήση αυτής της Web ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και προυποθέσεις. Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε τους παρόντες όρους.

 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ WEB ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

 

Νομικές πληροφορίες

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας διαδικτύου www.livendo-lesaffre.gr δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για παροχή πληροφοριών σχετικών με τη Lesaffre. Καμιά εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων που παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πρότερη και γραπτή άδεια της εταιρείας Lesaffre που έχει δημιουργήσει αυτή την ιστοσελίδα. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

Γενικοί όροι χρήσης

O έλεγχος και η διαχείριση της ιστοσελίδας λαμβάνουν χώρα από τη διοικητική έδρα της Lesaffre στο Marcq-en-Baroeul (Γαλλία) που δεν διατείνεται ότι τα εργαλεία αυτά είναι προσαρμοσμένα ή διαθέσιμα για χρήση σε όλες τις χώρες. Εάν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα από άλλες περιοχές, αναλαμβάνετε την ευθύνη να συμφωνείτε με τους εκάστοτε εφαρμοζόμενους τοπικούς νόμους. Η Lesaffre διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των παρόντων όρων. Δεν καθίσταται υπεύθυνη των πιθανών συνεπειών αυτών των τροποποιήσεων.

Εάν ένα οποιοδήποτε απόσπασμα των όρων αυτών διαφαίνεται ως μη εφαρμόσιμο, το απόσπασμα αυτό θα ερμηνευτεί συμφωνούμενο με τον εφαρμοζόμενο νόμο όσο το δυνατόν περισσότερο και οι υπόλοιποι όροι θα διατηρήσουν όλη την εγκυρότητά τους.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Lesaffre στην ολότητά της καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, ολική ή μερική, υπόκειται συστηματικά στην έγκριση των ιδιοκτητών. Η παρουσίαση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελούν, μαζί, ένα προιόν εργασίας που προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, για τους οποίους η Lesaffre είναι κάτοχος.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα σχέδια και η σελιδοποίηση καθώς και ο γραφικός χάρτης της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύονται από το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή μερική ή ολική, διάδοση ή τροποποίηση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς. Η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση κειμένου, εικόνων και γραφικών στοιχείων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική και όχι εμπορική χρήση. Η αναπαραγωγή σχεδίων, εικόνων, ηχητικών στοιχείων, ταινιών video και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή εκτυπούμενες δημοσιεύσεις απαιτεί την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Lesaffre. Η έλλειψη άδειας τιμωρείται με το αδίκημα της παραποίησης. Η Lesaffre επιτρέπει την τηλεφόρτωση αντιγράφου πληροφοριών για μία χρονική περίοδο αποθήκευσης με μοναδικό σκοπό την ιδιωτική συμβουλή, με την επιφύλαξη να μη σβηστούν, καταργηθούν, αλλοιωθούν, τροποποιηθούν  οι σελίδες ή το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιηθεί κανένα σήμα κατατεθέν, λογότυπος ή άλλο σήμα όπως τα σύμβολα δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή άλλα προστατευμένα δικαιώματα (σήμα κατατεθέν, σύμβολα “©” ή “®”, τα ψηφιακά ίχνη ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο που έχει δημιουργηθεί για την αναγνώριση.

 

Σήματα

Τα σήματα και οι λογότυποι που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι κατατεθημένα και προστατευμένα σήματα.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ολική ή μερική αυτών των σημάτων και/ή  λογότυπων που πραγματοποιείται  με βάση τα στοιχεία της ιστοσελίδας χωρίς την ρητή άδεια της Lesaffre συνιστά παραποίηση που τιμωρείται από τα άρθρα Ν.335-2 και τα επακόλουθα του κώδικα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Βάσεις δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένω που έχουν οριστεί από τη Lesaffre προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα και από το νόμο της 1ης Ιουλίου 1998 που αναφέρονται στη μεταφορά τους στον κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας των ευρωπαικών οδηγιών της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων. Εκτός από γραπτή συγκατάθεση της Lesaffre , οποιαδήποτε αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, μετάφραση και/ή τροποποίηση, μερική ή ολική, ή μεταφορά προς άλλη ιστοσελίδα απαγορεύονται.

 

Αμφισβήτηση

Με εξαίρεση τις παρακάτω προβλεπόμενες ρητές διατάξεις, τίποτα από ότι περιέχεται στις παρούσες δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν παραχώρηση μιας οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος στα πλαίσια ενός οποιουδήποτε συγγραφικού δικαιώματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν σαν κάτοχος  ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί ή διανεμηθεί παράνομα διά μέσου της ιστοσελίδας, ειδοποιήστε άμεσα τη Lesaffre στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Lesaffre ΕΛΛΑΣ, ΘΕΣΗ ΑΡΑΙΕΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

 

Οι επικοινωνίες σας με τη Lesaffre

Τα μηνύματά σας θα είναι πάντα ευπρόσδεκτα στην ιστοσελίδα Lesaffre. Κάθε μήνυμα ή έγγραφο που μεταφέρετε στην ιστοσελίδα Web μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή διαφορετικά συμπεριλαμβανομένων π.χ. των προσωπικών πληροφοριών, ερωτήσεων ή απαντήσεων , εχολίων, προτάσεων ή άλλων, δεν ενέχει κανέναν εμπιστευτικό ούτε αποκλειστικό χαρακτήρα και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή θέτετε στη γραμμή, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Lesaffre ή να παραχωρηθεί με άδεια σε τρίτους από τη Lesaffre για οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό, στην ενοικίαση καταλόγων διευθύνσεων, τις προτάσεις προιόντων ή υπηρεσιών, την αναπαραγωγή, αποκάλυψη, μετάδοση, δημοσίευση, ραδιομετάδοση και θέση σε γραμμή Internet. Εξάλλου, η Lesaffre είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει κάθε ιδέα, σχέδιο, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιοδήποτε μήνυμα που απευθύνετε στην ιστοσελίδα Web οποιοδήποτε και αν είναι το θέμα. Αποκλεισμός ευθύνης.

Είναι πιθανόν τα έγγραφα αυτής της ιστοσελίδας να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη. Η χρήση και η επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας Web γίνεται υπ’ευθύνη σας. Ούτε η Lesaffre ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την πραγματοποίηση ή την παράδοση αυτής της ιστοσελίδας δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις άμεσες ή έμμεσες που να απορρέουν από την είσοδό σας ή χρήση της ιστοσελίδας. Η Lesaffre δεν εγγυάται ότι τα λειτουργικά εργαλεία της ιστοσελίδας Web δεν θα διακοπούν ποτέ ή θα είναι απαλλαγμένα από λάθη, ούτε ότι αυτή η ιστοσελίδα Web, ή ο διακομιστής που επιτρέπει την είσοδο σε αυτήν, είναι απαλλαγμένος ιών ή άλλων επικίνδυνων συνθέτων. Χωρίς περιορισμό σε ότι προηγείται, οτιδήποτε βρίσκεται στην ιστοσελίδα σας προτείνεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» δηλαδή «ΧΩΡΙς ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ», ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η Lesaffre διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές αυτής της ιστοσελίδας Web ανά πάσα ατιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

Συνδέσεις

Η Lesaffre δεν ευθύνεται για τις συνδέσεις που δημιουργούνται άμεσα ή έμμεσα από την ιστοσελίδα της καθώς και από το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων. Η δημιουργία υπερκείμενων συνδέσεων προς την ιστοσελίδα μπορεί να γίνει μόνο με τη γραπτή και προηγούμενη συγκατάθεση της Lesaffre που θα δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η ύπαρξη μιας οποιασδήποτε σύνδεσης με ιστοσελίδες που συνδέονται με την ιστοσελίδα www.lesaffre.com δεν επιφέρει την έγκριση εκ μέρους της Lesaffre για το περιεχόμενο των σελίδων που βρίσκονται εκτός της ιστοσελίδας της ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με την ιστοσελίδα www.lesaffre.com . Συνεπώς, το γεγονός της πρόσβασης μέσω μιας σύνδεσης σε άλλες σελίδες εκτός ιστοσελίδας ή με άλλες ιστοσελίδες έγκειται της πλήρους υπευθυνότητάς σας.

Διαθέτετε ένα δικαίωμα πρόσβασης για τροποποίηση, διόρθωση και κατάργηση των δεδομένων που σας αφορούν.

Γι’αυτό, αρκεί να απευθύνετε το αίτημά σας με αλληλογραφία, στην παρακάτω διεύθυνση:

Lesaffre ΕΛΛΑΣ, ΘΕΣΗ ΑΡΑΙΕΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

 

Πληροφορίες cookies

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μετράμε τον αριθμό των σελίδων που διαβάζονται, τον αριθμό των επισκέψεων καθώς και τη δραστηριότητα των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και τη συχνότητα επιστροφής τους. Γι, αυτό χρησιμοποιούμε την τεχνολογία “cookies” που μεταδίδονται από τον διαμετακομιστή της εταιρείας OVH, οικοδεσπότη της ιστοσελίδας www.lesaffre.fr   .

Τα “cookies” που χρησιμοποιούνται από το www.lesaffre.fr περιέχουν: ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που ενεργοποιείται σε εύθετο χρόνο και την ημερομηνία της τελευταίας σας εισόδου.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των “cookies” κάνοντας στον υπολογιστή σας τις παρακάτω ενέργειες:

Για Microsoft Internet Explorer

1.Επιλέγετε το μενού «Εργαλεία» και «Επιλογές Ίντερνετ».

2.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Εμπιστευτικότητα».

3.Μετακινείστε τον κένσορα τέρμα επάνω. Η ένδειξη «φραγμός σε όλα τα cookies» θα εμφανιστεί.

4.Κάνετε κλικ στο «Εφαρμογή» και οκ για την καταγραφή.

 

Για Mozilla FireFox

1.Κάνετε κλικ στο μενού “FireFox” επάνω δεξιά και “Επιλογές”.

2.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο “Προσωπική ζωή”.

3.Στο “Ιστορικό”> “κανόνες διατήρησης”, επιλέξτε “χρήση των εξατομικευμένων παραμέτρων για το Ιστορικό”.

4.Αφαιρέστε το “τικ” στο εικονίδιο “Αποδοχή cookies” για να τα απενεργοποιήσετε.

 

Για Google Chrome

1.Κάνετε κλικ στο μενού “Chrome” επάνω δεξιά και επιλέξτε “Παράμετροι”.

2.Στο κατώτερο μέρος της σελίδας, κάνετε κλικ στο εικονίδιο “Εμφάνιση εικονιδίων”.

3.Στο “Εμπιστευτικότητα”> “Παράμετροι περιεχομένου”, επιλέξτε “Απαγόρευση σε όλες τις ιστοσελίδες να αποθηκεύουν δεδομένα”.

4.Τέλος, κάνετε κλικ στο “οκ” για την καταγραφή.

 

Για Safari

1.Κάνετε κλικ στο μενού “Safari” και επιλέξτε “Προτιμήσεις > Ασφάλεια”.

2.Kαι στη ζώνη «Αποδοχή των cookies” επιλέξτε “ποτέ”.

 

Aρμοδιότητα

Σε περίπτωση αντιδικίας, ο ελληνικός νόμος και μόνο εφαρμόζεται και τα δικαστήρια των Αθηνών θα είναι τα μόνα αρμόδια.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/PRIVACY NOTICE

 

Η Εταιρία εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού σας απορρήτου καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε για σκοπούς συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες που διοργανώνουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς

Συλλέγουμε  και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους παραπάνω σκοπούς  (λ.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση).

 

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και για να σας ενημερώνουμε για διαγωνισμούς και λοιπές προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας μας. Δε θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνον εφόσον λάβουμε την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία μας για περίοδο ενός (1) έτους  μετά την λήξη της συνεργασίας μας, ενώ , μετά την πάροδο αυτού του χρόνου  τα στοιχεία σας διαγράφονται από τα αρχεία μας.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους τα δεδομένα που μας αποστέλλετε, εκτός αν είναι απαραίτητο για την παραλαβή των προωθητικών προϊόντων μας.

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας, ενώ  μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας στο lesaffrehellas@lesaffre.com.

 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:
122654807000